Innovaatioverkostot

Innovaatioverkostojen luominen vaatii pitkäjännitteistä työtä. Verkostojen avulla on voitu yhdistää tutkimustoiminnan ja yritystoiminnan kehittämistä. Innovaatioverkostoissa tartutaan nopeasti kehittämiskohteisiin pilotoimalla uusia yhteistyötapoja.

Terveysteknologia on yksi Pirkanmaan strategisista kärkialoista. Rakennerahastohankkeiden myötävaikutuksella on perustettu yliopistojen yhteinen biotieteiden toimintayksikkö, BioMediTech, joka on jo profiloitunut globaalisti vahvaksi osaajaksi.

Myös aivan uudenlaiset toimijat ovat verkostoituneet keskenään. Parkanossa toimiva Metsäntutkimuslaitoksen yksikkö ja yliopiston lääketieteenlaitos ovat tiivistäneet yhteistyötä uusien lääkkeiden kehittämiseksi.

Uusia innovatiivisia kehittämismuotoja ovat olleet innovaatioleirit, joilla yrittäjät ovat hioneet ja kirkastaneet liiketoimintaideaansa ammattivalmentajien sparrauksessa. Lisäksi tarjolla on ollut vertaistukea muiden alojen yrittäjiltä ja palautetta sijoittajilta.

Katso video pirkanmaalaisista innovaatioista »

Lue lisää:

Innovaatioilla kasvuyrityksiä Pirkanmaalle »
PIB – Pirkanmaan innovaatioista bisnestä, hankkeen tulokset »

Kansainvälistyvä Pirkanmaa

Pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä on tuettu muun muassa kehittämällä neuvontapalveluita sekä mahdollistamalla yritysten osallistuminen verkostoitumistilaisuuksiin ja liiketoimintamatkoille.

Maakunnan yliopistojen kansainvälistä hanketoimintaa on kohennettu parantamalla erityisesti tutkimusrahoituksen hakemisen osaamista.

Pirkanmaan elinkeino- ja koulutustoimijat ovat tehneet yhteistyötä helpottaakseen ulkomaisen työvoiman rekrytoimista. Pirkanmaalaisten tutkijoiden, yritysten ja innovaatiotoimijoiden käyttöön on tuotu kansainvälisiä toimintatapoja. Koulutusviennin edistämiseen on rakennettu yhteistyöverkostoja.

Katso video yritysten kansainvälistymisestä »

Innovaatioympäristöt

Innovaatioympäristöt tarjoavat kanavia innovaatioiden synnyttämiseen. Samalla ne luovat mahdollisuuksia uuteen yrittäjyyteen sekä toimialojen uudistumiseen. Niissä useat tieteenalat ja erilainen osaaminen yhdistyvät käyttäjälähtöisesti ja uutta luoden.

Uuden Tehtaan konehuoneissa Demolassa, Protomossa ja Suuntaamossa yritykset ovat tavanneet monialaisia opiskelijaryhmiä yliopistoilta ja ammattikorkeakoululta. Koneenrakennusalalle on luotu oma avoin innovaatiokeskus, Konela.

Mediapolisin innovaatioympäristö kohoaa Tampereen Tohloppiin. Siitä muotoutuu media-, ICT- ja luovien alojen sekä koulutuksen keskittymä. Mediapolis tuottaa liiketoimintaa ja tuoteinnovaatioita sekä uuden mediaympäristön ammattilaisia luovan talouden alalle.

Uudet avaukset

Uusien kasvualojen tukeminen on ollut yksi kehittämisen painopisteistä. Muun muassa eläinkokeiden vähentämiseksi on etsitty vaihtoehtoisia menetelmiä, luonnonkuitukomposiittia on kehitetty korvaamaan muovia ja sosiaalisen median käyttöä on edistetty liiketoiminnan työkaluna.

Liiketoiminnan kehittämisessä ja uudelleen suuntaamisessa on käytetty koulutus- ja kehittämistoimia, jotka on suunniteltu yhdessä yritysten kanssa. Erityisesti pienet yritykset ovat näin saaneet myös mahdollisuuden verkostoitumiseen. Yrityskohtainen kehittämisrahoitus on toiminut rinnan laajempien kehittämishankkeiden ja Tekes-rahoituksen kanssa.

Katso video EU-rahoittajien strategisesta yhteistyöstä Pirkanmaalla »

Muuttuvat rakenteet

Elinkeinorakenteen murros on lisännyt tarvetta toimialojen uudistumisen tukemiselle. Palveluliiketoiminta on tullut entistä tärkeämmäksi tavaksi lisätä liikevaihtoa. Yritysten palveluliiketoimintaosaamisen parantamiseksi on luotu uudenlaisia yliopistojen ja elinkeinoelämän välisiä yhteistyömuotoja.

ICT-alan rakennemuutoksesta ja tietoalan työpaikkojen vähenemisestä aiheutuviin ongelmiin on haettu ratkaisuja, jotka muun muassa houkuttelevat kansainvälisiä yrityksiä sijoittumaan Pirkanmaalle. Samalla on tuettu muiden toimialojen mahdollisuutta uudistua levittämällä ICT-alan osaamista.

Uuden yritystoiminnan syntymistä on edistetty kehittämällä aloittavien yritysten neuvontapalveluja. Osuuskuntia ja muita kasvavia yritysmuotoja varten on tuotu tarjolle omia palveluita.

Yritysten ja työnhakijoiden kohtaamista on helpotettu muun muassa poolitoiminnalla ja täsmätreffeillä.

Kasvua yrityksiin

Yritysten kasvumahdollisuudet ja -halukkuus ovat erilaisia eri puolilla Pirkanmaata toimialasta riippuen. Kullekin alueelle on tärkeää löytää parhaat kehittämisvälineet. Alueellisten kehittämisyhtiöiden kautta on voitu kanavoida tukea alueiden vahvojen toimialojen ja niillä toimivien pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen. Tällaisia alueellisesti vahvoja toimialoja ovat esimerkiksi informaatiotekniikka, viestintä sekä energia- ja ympäristöalat Mänttä-Vilppulassa, metalliteollisuus Parkanossa sekä muoviala Virroilla.

Yritysten kasvua on tuettu yrityskummitoiminnalla sekä yrityskohtaisilla kehittämishankkeilla. Myös yritysten muutostilanteiden tuomiin haasteisiin vastaamiseen, muun muassa omistajanvaihdoksiin, on panostettu.

Yrityksiä on tuettu kehittämään työyhteisön hyvinvointia yrityksen oman henkilöstön voimin.

Lue lisää:

Hyvis Pirkanmaa -hankkeen kautta elinvoimaa hyvinvointiyrityksille »

Palaa sivun alkuun »