Idea on todella lähellä

Maatalouslomittajan tietopalvelulla, silmälääkkeen kehitystyöllä ja Suomalaisen kirjan keskus Pukstaavilla on taustallaan sama voima. Innovaatio on aina jotain uutta. Se voi olla tutkimustulos, tuote tai käytäntö.

Uudet ideat syntyvät ja kehittyvät asteittain. Toinen idea on mullistava, kun taas toinen vähittäin etenevä. Innovaatioita on syntynyt monissa EU-rahoitteisissa hankkeissa – niissäkin, joissa ei alun perin ollut tarkoitus innovoida mitään.

Ihminen elää innovaatioiden keskellä. EU-rakennerahastojen tuella on voitu edistää pirkanmaalaisten läpimurtojen syntyä ja kehittää jo olemassa olevia hyviä ideoita. Meillä pirkanmaalaisilla on hieno kyky yhdistellä asioita.

< Takaisin