Ideoista kansainvälistä liiketoimintaa

Kansainvälinen läpimurto vientimarkkinoilla on yleensä pitkän, suunnitelmallisen ja verkostoituneen työn tulos. Kun pohjalla on yrityksen osaaminen ja kasvamisen halu, voidaan EU:n tuella tasoittaa pk-yrityksen tietä vientimarkkinoilla. Pirkanmaan ELY-keskus on tarjonnut lukuisia neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluita alueemme pk-yrityksille Team Finland -hengessä.

Yritysten kansainvälistymisen lähtökohta on aina asiakastarpeen tunnistaminen riippumatta toimialasta. Kansainvälistymisen alkuvaiheessa ulkopuolinen asiantuntija on ollut rakentamassa yrityksen kansainvälistymissuunnitelmaa. Tuella on rakennettu myös pitkäkestoisia vientiohjelmia. Liiketoimintamatkoja on tehty muun muassa Brasiliaan, Kiinaan, Venäjälle, Indonesiaan ja Kanadaan. Teollisuuden kilpailukyvyn kohentamiseen on oppia haettu Saksasta. Kansainvälistymistä on edistetty elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteistyönä.

Uusien ideoiden muuttamista kansainvälisesti kannattavaksi liiketoiminnaksi on rahoitettu sekä EAKR- että ESR varoin. Moni mukana ollut yritys on ohjautunut myöhemmin ELY-keskuksen muiden rahoitustyökalujen kuten kehittämisavustuksen ja valmistelurahoituksen piiriin työstämään jatkotoimia kansainvälistymisessään.

< Takaisin