Pirkanmaan liitto ja ELY-keskus toimivat rahoitusyhteistyön ytimessä

Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan ELY-keskus toimivat yhteistyössä EU-rakennerahastojen tukien myöntämisessä. EU-ohjelmakaudella 2007–2013 Pirkanmaa sai rahoitusta yhteensä 149 miljoonaa euroa. Kaudella toteutettiin noin 600 hanketta.

Kuluneella rahastokaudella on yhteistyössä sidos- ja asiakasryhmien kanssa pyritty kilpailukyvyn kehittämiseen ja työllisyyden kohentumiseen. Sujuva yhteistoiminta on vaikuttanut myös siihen, että hanketoimijat ovat alkaneet paremmin hahmottaa sekä Pirkanmaan liiton että ELY-keskuksen tehtäviä ja vastuualueita.

Jatkossa sekä Pirkanmaan liitolta ja ELY-keskukselta sekä myös hanketoimijoilta vaaditaan entistä tarkkakatseisempaa ja laaja-alaisempaa yhteistyötä, sillä EU-rakennerahastojen hankerahoitus pienenee ohjelmakaudella 2014-2020. Kokemukset osoittavat, että nimenomaan yhteistyössä toteutettujen hankkeiden avulla voidaan saada isojakin muutoksia aikaan.

< Takaisin