Kaupunkilaiset tavoittelemassa yhteisöllisyyttä

Tampere yhdessä -projektitoiminnan tuella toteutettiin yhteensä 25 eri pienhanketta yhdeksässä eri kaupunginosassa EU-ohjelmakaudella 2007–2013. Pienhankkeita toteutettiin kaupunginosissa, jotka katsottiin tavalla tai toisella erityisen haasteellisiksi esimerkiksi lisääntyneen työttömyyden tai asukkaiden ikääntymisen vuoksi.

Pienhankkeiden tavoitteena oli lisätä yhteisöllisyyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja kehittää ympäristöä. Kaupunkilaiset osallistuivat hankkeisiin erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen kautta. Esimerkiksi Hervannassa toteutettiin kuurosokeiden lähipalveluja kehittävä pienhanke, joka koettiin erittäin onnistuneeksi.

EU nosti Tampere yhdessä -pienhankkeet TOP50-listalle esimerkkinä kaupunkiympäristön kehittämisen hyvistä käytännöistä.

< Takaisin