Kestävä kehitys hankkeiden kautta osaksi arkea

Monien Tampereen seudun asukkaiden arjen valinnoista tuli ympäristöystävällisempiä ILMANKOS-hankkeen myötä. Hankkeen tavoitteena oli kannustaa vähähiiliseen elämään ja pienentää asumisen, liikkumisen, ruokavalintojen ja kuluttamisen päästöjä.

Pienet arjen valinnat vaikuttavat. TARMO-hankkeessa käsiteltiin energianhallintaa kokonaisuutena ja tutkittiin asukkaan käyttäytymisen vaikutuksia energianhallintaan. Esimerkiksi kodin lämpötilan pudotus yhdellä asteella säästää viisi prosenttia lämmityskustannuksissa.

Tampereen ammattikorkeakoulun aurinko- ja tuulioppimisympäristössä voidaan perehtyä kestävään energia- ja ympäristöteknologiaan.

< Takaisin