Nuoret töihin

Nuoret töihin

Työllistyminen, opiskelun aloittaminen sekä jo opiskelevien nuorten osalta opinnoissa edistyminen ovat olleet kehittämistyön kohteena Euroopan sosiaalirahaston tukemassa toiminnassa vuosina 2007-2013.

Kehittämistyössä on tuotettu ohjaus- tuki- ja koulutuspalveluita 3 500 pirkanmaalaiselle nuorelle ja samalla monipuolistettu kuntien, oppilaitosten ja yhdistysten toimintatapoja erityisesti alle 25-vuotiaille suunnattujen palveluiden tarjoamisessa.

Tällä hetkellä saatavilla olevat palvelut eivät vastaa kaikkiin nuorten tarpeisiin, joten osa nuorista jää tai jättäytyy opiskelun tai työelämän ulkopuolelle. Ohjaus- ja tukipalvelut ovat keskeisiä nuorten aktivoinnissa ja näitä on tuotettu mm. Nuorten Startti -hankkeessa Tampereella, Vaateri-hankkeessa Valkeakoskella ja Mäntän työpaja -hankkeessa.

Peruskoulusta toisen asteen opintoihin tai ammatillisista opinnoista työelämään siirryttäessä moni nuorista tarvitsee tiivistä ohjausta. Työelämävalmiuksiin ja työnhakutaitoihin tarvitaan myös entistä enemmän osaamista ja tähän liittyvä valmennuksen tarve on ilmeinen. Nuorten verkostyöpaja, Kestävät koulutus- ja uravalinnat, Avartajat-, SiltaLisä-, Varustamo sekä Joustavasti työelämään–hankkeissa on kehitetty ja tuotettu ohjauspalveluita opiskelu- tai työpaikkaa hakeville nuorille sekä jo opiskeleville.

Jopa joka kymmenes ammattioppilaitoksen opiskelija keskeyttää opintonsa ja vain osa heistä keskeyttää ns. positiivisesta syystä, jolloin keskeyttämisen syy on esim. koulutusalan vaihto. Jos opiskelijan poissaoloihin ja opintorästeihin tartutaan jo varhaisessa vaiheessa, tuloksena on todennäköisesti opintojaan jatkava ja valmistuva nuori. Sastamalan koulutuskuntayhtymä on kehittänyt ESR-hankkeessa ankkuriohjauksen mallin omiin oppilaitoksiinsa tätä ohjaustarvetta täyttämään. Myös Tampereen seudun ammattiopisto TREDUn Korjaamo- sekä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston Vaateri- ja Joustavasti työelämään -hankkeissa on tuotettu toimivia ohjausmalleja ja saatu entistä useampi opiskelija valmistumaan.

Osassa ESR-hankkeissa on tehty laajaa maakunnat ylittävää kehittämis- ja koulutustyötä, jonka kohteena ovat nuorten kanssa toimivat mm. opetus- sosiaali- ja terveystoimen työntekijät. Tuloksena voi olla pysyviä toimintoja, joissa jatketaan hankkeessa tehtyä kehittämistyötä. Tällainen on esim. ruotsinkielistä työpajakenttää palveleva ULA-Kompetenscenter. Lisäksi hankkeissa on koottu opasmateriaaleja mm. kunnissa toimiville ohjaus- ja palveluverkostoille tai ammatillisen koulutuksen työvaltaisen toteutuksen tueksi.

Linkit
Nuorten Startti
VAAO:n Vaateri, Nuorten työpaja
Työvaltainen kymppiluokka SiltaLisä

< Takaisin