Oppimisympäristöjen kehitys kurottaa kohti työelämää

Pirkanmaalaisissa oppilaitoksissa toteutettiin yli 30 oppimisympäristöjen kehityshanketta EU-ohjelmakaudella 2007–2013. Tehokkaimmillaan oppimisympäristö antaa opettajille ja opiskelijoille käytännön työssä tarvittavat taidot ja tiedot. Siten koulutus vastaa paremmin työelämän edellytyksiä.

Motivaatio on korkealla kahdesta syystä. Opiskelija huomaa osaavansa sitä, mitä työelämä edellyttääkin. Opettaja puolestaan löytää tehokkaimmat ja monipuolisimmat väylät opettaa työelämän tarvitsemat taidot. Oppimisesta ja opettamisesta tulee laadukasta, tasalaatuista ja alueellisesti tasa-arvoista. Eri toimialojen syy-seuraussuhteet opitaan parhaiten, kun todellisuus simuloidaan opetuksessa mahdollisimman hyvin.

Hankkeissa osa oppimisympäristöistä on tehty liikuteltaviksi. Laitteita ja ohjelmistoja voidaan paikasta riippumatta hyödyntää erilaisissa koulutuksissa.

< Takaisin